Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜΕΑ

Παυλίδης Περικλής
Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος

Ντρενογιάννη Ελένη
Αν. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος (Συντονίστρια)

Λιάμπας Αναστάσιος
Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Δεσλή Δέσποινα
Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Παυλίδης Περικλής
Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος

Ντρενογιάννη Ελένη
Αν. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος (Συντονίστρια)

Λιάμπας Αναστάσιος
Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Δεσλή Δέσποινα
Αν. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Καραγιάννη Παναγιώτα
Αν. Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Λαμπρινός Νικόλαος
Καθηγητής, Εκπρόσωπος Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Επιτροπή Δεοντολογίας

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή (συντονίστρια)

Μπέτσας Ιωάννης

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αλεξίου Βασίλης

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μαλανδράκης Γεώργιος

Λαμπρινός Νικόλαος

Τουρτούρας Χρήστος

Ζμας Αριστοτέλης

Αϊδίνης Αθανάσιος

Λαμπρίνα Γιώτη

Επιτροπή Αναμόρφωσης Ιστοσελίδας Τμήματος

Ιωαννίδου Μάρθα

Ζμας Αριστοτέλης

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Κουλούντζος Βασίλης

Πριμεράκης Γεώργιος

Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Λιάμπας Αναστάσιος

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Εξετάσεων Προπτυχιακού – Μεταπτυχιακού

Κουλούντζος Βασίλειος

Καταχώρηση Προγράμματος στο Class Schedule

Μπουγατζέλη Ευαγγελία

Πρόγραμμα Επιτηρήσεων

Κουϊμτζή Ελένη

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού)

Αλεξίου Βασίλης

(Συντονιστής Προπτυχιακό)

Παπαδημητρίου Φωτεινή

(Συντονίστρια Μεταπτυχιακό)

Γιώτη Λαμπρίνα

Μπέτσας Ιωάννης

Παπαγεωργίου Ευαγγελία

Κουλούντζος Βασίλης

Ανδρούτσος Πολύβιος

Επιτροπή Αγγλικής Έκδοσης Οδηγού Σπουδών

Ιωαννίδου Μάρθα

Μαλανδράκης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΕCTS Συντονιστής – Erasmus+ Σπουδές

Ζάχος Δημήτριος

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΕCTS Συντονιστής – Erasmus+ Πρακτική, Erasmus International

Τουρτούρας Χρήστος

ΕCTS Συντονιστής – Erasmus Mundus

Τουρτούρας Χρήστος

Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων

Κουλούντζος Βασίλης

Μπουγατζέλη Ευαγγελία

Ντρενογιάννη Ελένη

Πριμεράκης Γεώργιος

Επιτροπή Ενταξιακής Πολιτικής

Καραγιάννη Παναγιώτα

Κουϊμτζή Ελένη

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Μαλανδράκης Γεώργιος

Λαμπρινός Νικόλαος

Επιτροπή Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Κτιριακό συγκρότημα επί της Αρχαιολογικού Μουσείου

Μαλανδράκης Γεώργιος