Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Κατατακτήριες Εξετάσεις (Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 21)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ για το τρέχον ακ. έτος (2020-2021) θα γίνουν με φυσική παρουσία στις 28 και 29 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 28/5/2021, στις 18:00 – 20:00 θα γίνει η εξέταση στην «Παιδαγωγική», το Σάββατο 29/5/2021, στις 09:00 – 11:00 στην «Ψυχολογία» και επίσης το Σάββατο 29/5/2021, στις 12:30 – 14:30 στην «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Περισσότερες πληροφορίες για τις αίθουσες εξέτασης και τους κανόνες συμμετοχής στις εξετάσεις θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Δείτε το επισυναπτόμενο ΦΕΚ με την απόφαση του Υπουργείου για τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Δικαιολογητικά Κατάταξης Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης (επισυνάπτεται στη φόρμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Σχετικά Έγγραφα