Η δήλωση συγγραμμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Εύδοξος σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.