Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τέσσερις Τομείς.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τομέα απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του οικείου Τομέα και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.

Τομέας Κοινωνικών & Πολιτισμικών Σπουδών ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών

Διευθύντρια του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 έχει εκλεγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια Τριανταφυλλιά Κωστούλη.

Τομέας Παιδαγωγικής & Κοινωνικού Αποκλεισμού ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού

Διευθυντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 έχει εκλεγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Αναστάσιος Λιάμπας.

Τομέας Θετικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών

Διευθύντρια του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 έχει εκλεγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δέσποινα Δεσλή.

Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης

Μέχρι τη στελέχωσή του ο Τομέας διευθύνεται από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.