Διδακτικό Αντικείμενο

Ο Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και τη διδακτική τους:

 • Παιδαγωγική της ένταξης,
 • Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση,
 • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση,
 • Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας,
 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική,
 • Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο,
 • Αναλυτικά προγράμματα: Θεωρία και πράξη,
 • Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία,
 • Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό σχολείο,
 • Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα,
 • Μειονότητες και μαθηματικά,
 • Ψηφιακός γραμματισμός,
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,
 • Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
 • Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη,
 • Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα,
 • Ειδικά θέματα παιδαγωγικής, και
 • Σχολική αποτυχία.

Διευθυντής

Τάσος Λιάμπας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λιάμπας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδαγωγική – Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών

 Γραφείο 904

 2310 991278

 aliabas@eled.auth.gr

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα

Λαμπρίνα Γιώτη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γιώτη Λαμπρίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια
Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Γραφείο 708

 2310 991231

 lgioti@eled.auth.gr

Γιώργος Γρόλλιος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γρόλλιος Γεώργιος

Καθηγητής
Παιδαγωγική, με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα

 Γραφείο 903

 2310 991238

 grol@eled.auth.gr

Δημήτρης Ζάχος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ζάχος Δημήτριος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγική – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 Γραφείο 712

 2310 991252

 dimzachos@eled.auth.gr

Άρης Ζμας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ζμας Αριστοτέλης

Επίκουρος Καθηγητής
Συγκριτική Παιδαγωγική

 Γραφείο 708

 2310 991241

 zmas@eled.auth.gr

Μάρθα Ιωαννίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ιωαννίδου Μάρθα

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Τέχνη στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 710

 2310 991253

 mioannidou@eled.auth.gr

Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγική της Ένταξης

 Γραφείο 711

 2310 991275

 pkaragi@eled.auth.gr

Ελένη Ντρενογιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ντρενογιάννη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγική, με Έμφαση στους Η/Υ και τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 910

 2310 991246

 edren@eled.auth.gr

Χρήστος Τουρτούρας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τουρτούρας Χρήστος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγική – Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός

 Γραφείο 701

 2310 991235

 htourt@eled.auth.gr

Χριστοδούλου Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

 -

 -

 mchristodoulou@eled.auth.gr

Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα

Πολύβιος Ανδρούτσος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ανδρούτσος Πολύβιος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Μουσική Παιδαγωγική

 Γραφείο 506

 2310 991240

 pand@eled.auth.gr

Ευαγγελία Παπαγεωργίου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παπαγεωργίου Ευαγγελία

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

 Γραφείο 707

 2310 995088

 aeth@eled.auth.gr

Ευαγγελία Μπουγατζέλη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπουγατζέλη Ευαγγελία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Πληροφοριακός Γραμματισμός με Έμφαση στη Χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών της Βιβλιοθήκης

 Γραφείο 705

 2310 991209

 bougatzeli@eled.auth.gr

Ελένη Ξεφτέρη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ξεφτέρη Ελένη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

 Γραφείο 912

 2310 991272

 exefteri@eled.auth.gr

Λιόλιου Φωτεινή

Ειδικό Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

 Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής

 2310 994214

 flioliou@eled.auth.gr

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 5ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

 2310 995082

 2310 995083

 geoele@eled.auth.gr