Διδακτικό Αντικείμενο

Ο Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, καθώς και τη διδακτική τους:

 • Πρώτη ανάγνωση και γραφή,
 • Σχολικός γραμματισμός,
 • Μορφές γραμματισμού με έμφαση στον εικονικό γραμματισμό,
 • Διδακτική της δεύτερης/ξένης γλώσσας και διαπολιτισμική εκπαίδευση,
 • Θεωρία της λογοτεχνίας,
 • Νεοελληνική λογοτεχνία και λογοτεχνική εκπαίδευση,
 • Ψυχολογία με έμφαση στο σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων,
 • Κλινική κοινωνική ψυχολογία,
 • Κλινική ψυχολογία – εφαρμογές στο χώρο του σχολείου,
 • Φιλοσοφία της παιδείας,
 • Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση,
 • Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης,
 • Παιδαγωγική και υπολογιστική γλωσσολογία, και
 • Εκπαιδευτική πολιτική.

Στον Τομέα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών εμπίπτει επίσης και η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και συγκεκριμένα, Παιδαγωγικά κείμενα στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Διευθύντρια

Κωστούλη Τριανταφυλλιά

Καθηγήτρια
Σχολικός Γραμματισμός

 Γραφείο 505

 2310 995091

 kostouli@eled.auth.gr

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα

Θανάσης Αϊδίνης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αϊδίνης Αθανάσιος

Καθηγητής
Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή

 Γραφείο 503

 2310 995095

 aaidinis@eled.auth.gr

Αλεξίου Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεωρία της Λογοτεχνίας

 Γραφείο 509

 2310 991205

 valex@eled.auth.gr

Βενετία Νέτα Αποστολίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αποστολίδου Βενετία

Καθηγήτρια
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση

 Γραφείο 504

 2310 995094

 neta@eled.auth.gr

Δήμητρα Κογκίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κογκίδου Δήμητρα

Καθηγήτρια
Ψυχολογία με έμφαση στο Σχεδιασμό Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων

 Γραφείο 905

 2310 991232

 dkogidou@eled.auth.gr

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 510

 2310 991259

 fkouyoum@eled.auth.gr

Θανάσης Μαρβάκης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μαρβάκης Αθανάσιος

Καθηγητής
Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία

 Γραφείο 908

 2310 991296

 marvakis@eled.auth.gr

Γιάννης Μπέτσας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπέτσας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
Ιστορία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 906

 2310 995051

 impetsas@eled.auth.gr

Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπίμπου – Νάκου Ιωάννα

Καθηγήτρια
Κλινική Ψυχολογία – Εφαρμογές στο Χώρο του Σχολείου

 Γραφείο 502

 2310 995030

 bibou@eled.auth.gr

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γλωσσικός και οπτικός γραμματισμός στην εκπαίδευση

 Γραφείο 704

 2310 991204

 fpapadim@eled.auth.gr

Περικλής Παυλίδης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παυλίδης Περικλής

Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοινωνική Θεωρία – Φιλοσοφία της Παιδείας

 Γραφείο 703

 2310 991283

 ppavlidi@eled.auth.gr

Μαρία Ρεπούση ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ρεπούση Μαρία

Καθηγήτρια
Ιστορία και Ιστορική Εκπαίδευση

 Γραφείο 501

 2310 995087

 marrep@eled.auth.gr

Δημήτρης Χαραλάμπους ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Χαραλάμπους Δημήτριος

Καθηγητής
Εκπαιδευτική Πολιτική

 Γραφείο 709

 2310 991224

 dphchar@eled.auth.gr

Μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα

Ελένη Κουϊμτζή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κουϊμτζή Ελένη – Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 705

 2310 991211

 ekouimtz@eled.auth.gr

Νούνη Ανδριανή

Ειδικό Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

 Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής

 2310 991242

 anouni@eled.auth.gr

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 5ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Επικοινωνίας

 2310 995030

 2310 995083

 geoele@eled.auth.gr