Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει:

α. Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών

β. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διετούς φοίτησης

γ. Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής