Η δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού Α.Π.Θ.

Υποβολή Δηλώσεων Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
Χειμερινό Εξάμηνο
Εαρινό Εξάμηνο