Τοποθεσία & Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. και στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος).

Ξεκίνησε τη λειτουργία της ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αμέσως μετά την ίδρυση του Τμήματος, το 1984. Από το Νοέμβριο του 2006 λειτουργεί ως Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, έπειτα από την συνένωσή της με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Δυνατότητες

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 30.000 τόμους βιβλίων. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη λίστα περιοδικών τα οποία αφορούν σε θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.

Τα τεύχη των περιοδικών αυτών εκτίθενται σε ειδικά βιβλιοστάσια σε εμφανές σημείο της Βιβλιοθήκης, όπου κοντά τους υπάρχουν γραφεία μελέτης για τη διευκόλυνση των ερευνητών/τριών, ενώ τεύχη παλαιότερων ετών, δεμένα σε δερματόδετους τόμους, είναι επίσης διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους/ες στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Από το 2013 και έπειτα έχει σταματήσει η αγορά έντυπων περιοδικών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών περιοδικών από Η/Υ τόσο εντός όσο και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στις πηγές θα βρείτε μέσα από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει νησίδα υπολογιστών με 7 διαθέσιμα τερματικά από τα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική έρευνα αλλά και να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. κάνοντας χρήση του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ.

Όροι Δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες) του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικούς χρήστες όπως για παράδειγμα ενδιαφερόμενους/νες για κατατακτήριες εξετάσεις στα δύο τμήματα της Σχολής, υποψήφιους/ες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο τμημάτων, ακόμα και για μεταπτυχιακά, τμημάτων Παιδαγωγικών Σχολών άλλων πόλεων, καθώς και φοιτητές/τριες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων π.χ. ΠΑ.ΜΑΚ., ΔΙ.ΠΑ.Ε., κυρίως από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. (για να προβάλετε τον Κανονισμό πατήστε εδώ) οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 6 βιβλία για 15 ημέρες (4 από συλλογή πλήρους δανεισμού και 2 από συλλογή δανεισμού περιορισμένης διάρκειας), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μέχρι 15 βιβλία για διάστημα 30 ημερών ενώ οι διδάσκοντες μέχρι 20 βιβλία για 60 ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί. Από το δανεισμό εξαιρείται το πληροφοριακό υλικό (περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, λευκώματα κ.ά.).

Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα, ο/η δανειζόμενος/η οφείλει να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ την ημέρα. Όταν για ένα μέλος της Βιβλιοθήκης εκκρεμεί πρόστιμο, αναστέλλεται προσωρινά το δικαίωμα δανεισμού από όλες τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφλησή του.

Πριν την ορκωμοσία κάθε φοιτητής και φοιτήτρια οφείλει να παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματός του μια βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα (δανεισμένα βιβλία ή πρόστιμο) σ’ αυτή.

Έκδοση Κάρτας Μέλους Βιβλιοθήκης

Ο δανεισμός γίνεται με την ακαδημαϊκή ταυτότητα (για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τα μέλη άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων) και την κάρτα δανεισμού (για τους εξωτερικούς χρήστες), η οποία είναι αυστηρώς προσωπική και ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Για την έκδοση της κάρτας μέλους στη βιβλιοθήκη απαιτούνται:

  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα (για μέλη του Πανεπιστημίου και τα μέλη άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων)
  • Μία φωτογραφία (για εξωτερικούς χρήστες)
  • Αίτηση για κάρτα δανεισμού, η οποία παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη

Για την έκδοση κάρτας σε εξωτερικά μέλη, απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του/της ενδιαφερόμενου/ης ή του/της εκπροσώπου (αν πρόκειται για συλλογικό όργανο), αντίγραφο πτυχίου και η καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ποσό της οποίας καθορίζεται ως εξής:

  • Οι εξωτερικοί χρήστες που είναι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες και φοιτητές/φοιτήτριες άλλων ιδρυμάτων: €30 ετήσια χρήση, €20 εξάμηνη χρήση. Η δυνατότητα δανεισμού αφορά έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα 1 ανανέωσης.
  • Οι εξωτερικοί χρήστες που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία: €50 ετήσια χρήση, €30 εξάμηνη χρήση, €20 τρίμηνη χρήση. Η δυνατότητα δανεισμού αφορά έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες με δυνατότητα 1 ανανέωσης.
  • Τα εξωτερικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της εκάστοτε συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί η κάρτα τους.

Ώρες Λειτουργίας & Προσωπικό

Για το ωράριο λειτουργίας ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.educ.auth.gr/educdrupal/el/SchoolLibrary.

Το e-mail επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη είναι το educationlib@auth.gr.

Νούνη Ανδριανή
Ε.ΤΕ.Π.
2310 991242
anouni@eled.auth.gr

Παπάζογλου Αγγελική
Ε.ΤΕ.Π.
2310 995047
agpapaz@nured.auth.gr

Λιόλιου Φωτεινή
Ε.ΤΕ.Π.
2310 991242
flioliou@eled.auth.gr