Δέσποινα Δεσλή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Δεσλή Δέσποινα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Γραφείο 909
 2310 991234
 ddesli@eled.auth.gr

Μάρθα Ιωαννίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ιωαννίδου Μάρθα
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

 Γραφείο 710
 2310 991253
 mioannidou@eled.auth.gr

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

 Γραφείο 510
 2310 991259
 fkouyoum@eled.auth.gr

Αλεξίου Βασίλειος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 Γραφείο 509
 2310 991205
 valex@eled.auth.gr

Γιάννης Μπέτσας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπέτσας Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

 Γραφείο 906
 2310 995051
 impetsas@eled.auth.gr

Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

 Γραφείο 711
 2310 991275
 pkaragi@eled.auth.gr