Διευθυντής

Μέχρι τη στελέχωσή του ο Τομέας διευθύνεται από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα

Ο Τομέας δεν έχει επανδρωθεί καθώς αναμένονται νέες θέσεις Δ.Ε.Π.