Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των τμημάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί τη μετεξέλιξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που ήταν επιφορτισμένη με την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το 2006.

Εκθέσεις Αυτοαξιολόγησης ΠΠΣ

Αξιολόγηση Μαθημάτων ΠΠΣ

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

Μελέτες Απορρόφησης Αποφοίτων 

QS World University Rankings 2018