Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος) και είναι ανοιχτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις 12.00 μέχρι τις 13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγική Σχολή
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη
 
 

  2310 995048

  2310 995054

  2310 995028

  2310995063

  info@eled.auth.gr

Προσωπικό Γραμματείας

Προσωπικό Γραμματείας

Μπίτσιου Αικατερίνη
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2310 995054
info@eled.auth.gr

Τσολακοπούλου Χρυσούλα
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2310 995048
info@eled.auth.gr

Λυκίδου Αναστασία
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2310 995028
info@eled.auth.gr

Βουλγαρέλλη Ιωάννα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
2310 995060
info@eled.auth.gr

Τσαγκάρη Αγγελική
Γραμματεία Τομέων – Εργαστηρίων
2310 995057
info@eled.auth.gr

Προϊστάμενος Γραμματείας

Κουκουνάρης Ζαχαρίας
2310 995050
info@eled.auth.gr

Υπηρεσίες Γραμματείας

Η Γραμματεία, στην προσπάθειά της για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος, παραθέτει ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται και παρακαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να τηρούν τις σχετικές οδηγίες.

Έκδοση απλών βεβαιώσεων της φοιτητικής ιδιότητας

Εκδίδονται για χρήση σε ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς κ.λ.π. όπως π.χ. Εφορία, Ι.Κ.Α. (χορηγούνται με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας).

Έκδοση πιστοποιητικών

Εκδίδονται τυποποιημένα τα ακόλουθα πιστοποιητικά με πλήρη στοιχεία του φοιτητή ή της φοιτήτριας που υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας (ή τον/την Πρόεδρο του Τμήματος όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό):

  1. Απλό πιστοποιητικό (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)
  2. Πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης (για πρωτοετείς και απόφοιτους)
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)
  4. Πιστοποιητικό μέσου όρου
  5. Αποφοιτήριο (για διαγραφή από το Τμήμα)
  6. Πιστοποιητικό πτυχιούχου (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)
  7. Μεμβράνη πτυχιούχων (πτυχίο)

Τα τέλη που καταβάλλονται είναι:

  1. Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά: 6 Ευρώ
  2. Μεμβράνη πτυχίου: 32 Ευρώ

Έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης

Εκδίδεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν έχουν ασφαλισθεί, ούτε και πρόκειται, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να ασφαλισθούν σε άλλο φορέα ασφάλισης.