Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν δύο Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  1. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική» με δύο κατευθύνσεις:

α. «Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής»

β. «Σπουδές για την Αναπηρία»

  1. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» με τρεις κατευθύνσεις:

α. «Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση»

β. «Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

γ. «Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)» 

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική

Διευθύντρια

Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική της Ένταξης

Συντονιστική Επιτροπή

Γιώργος Γρόλλιος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γρόλλιος Γεώργιος

Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα

Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική της Ένταξης

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Τάσος Λιάμπας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λιάμπας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών

Δημήτρης Χαραλάμπους ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Χαραλάμπους Δημήτριος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εκπαιδευτική Πολιτική

Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης

Διευθύντρια

Δέσποινα Δεσλή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Δεσλή Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδακτική των Μαθηματικών

Συντονιστική Επιτροπή

Βενετία Νέτα Αποστολίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αποστολίδου Βενετία

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση

Δέσποινα Δεσλή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Δεσλή Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδακτική των Μαθηματικών

Κωστούλη Τριανταφυλλιά

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Σχολικός Γραμματισμός

Ελένη Ντρενογιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ντρενογιάννη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με Έμφαση στους Η/Υ και τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Γλωσσικός και Οπτικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση