Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Με βάση τον από 27ης Απριλίου 2016 «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρύτερα γνωστός και ως GDPR) με τον οποίο καθορίζεται το ισχύον πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου».

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας του.

Δεδομένα Μη Προσωπικού Χαρακτήρα

Με βάση τον από 14ης Νοεμβρίου 2018 «Κανονισμό – Πλαίσιο για την Ελεύθερη Ροή των Δεδομένων μη Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται όσα δεδομένα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο σημείο (1) του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (βλ. ορισμό προηγούμενης ενότητας).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συλλέγει μη-προσωποποιημένα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, όπως τύπος συσκευής και πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, χρόνος πλοήγησης και ποσοστό επιστροφής σε αυτήν, κ.ά. Το Τμήμα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό της καλύτερης οργάνωσης της αναρτώμενης πληροφορίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών της ιστοσελίδας του σε αυτή.

Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος

Ονομασία Περιγραφή λειτουργίας
_ga Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό ως αναγνωριστικό επισκέπτη. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανωνυμοποιημένων αναφορών επισκεψιμότητας του ιστότοπου.
_gid Χρησιμοποιείται από το Google Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε επισκεπτόμενη σελίδα και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του αριθμού των προβολών των σελίδων του ιστότοπου.
_gat_gtag_ID Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον περιορισμό των αιτημάτων των επισκεπτών (throttle request rate).

[ Ο έλεγχος έγινε με τις εφαρμογές Cookies-Crawler και Cookieserve ]