Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στις παρακάτω εξ αποστάσεως εξετάσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

  1. εξέταση στην ξένη γλώσσα στις 12 Σεπτεμβρίου 2020
  2. εξέταση στην Παιδαγωγική στις 19 Σεπτεμβρίου 2020
  3. εξέταση στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις κατευθύνσεις:
        α) Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής
        β)  Σπουδές για την Αναπηρία