Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1983 για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει: α) Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών και β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2014-15

Ψήφισμα της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σεμιναριακών και Φροντιστηριακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Νέος Οδηγός Σπουδών 2014-2015

Ηλεκτρονικό περιοδικό: "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"
Φθινόπωρο 2014, Θεσσαλονίκη
Επαναλειτουργία του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής

Οδηγός επιβίωσης στο πανεπιστήμιο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Προσωπικές σελίδες Δ.Ε.Π.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια


Εκδήλωση: Η πρόληψη σώζει ζωές: "Έλα… Άκουσε…. Πρόλαβε…"
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, στις 11:30
στην «Αίθουσα Λόγου και Τέχνης»
Διεθνές Συνέδριο: "Πολυπλοκότητες στην Ένταξη"
3-5 Οκτωβρίου 2014
IV Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
"Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης"
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου
"Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας;"