Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1983 για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει: α) Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών και β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Νέος Οδηγός Σπουδών 2014-2015

Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/τριών της Παιδαγωγικής Σχολής την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 10.30

Ανακοινώσεις

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών

Συνοπτικές οδηγίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής

Δικαιολογητικά εισδοχής παλαιών και πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στις φοιτητικές εστίες

Πληροφορίες αναζήτησης και εύρεσης στέγης πρωτοετών-φοιτητριών/τριών

Ηλεκτρονικό περιοδικό: "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"
Καλοκαίρι 2014, Θεσσαλονίκη
Κατάταξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2014-2015)

Διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Οδηγός επιβίωσης στο πανεπιστήμιο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Aνακοίνωση των προγραμμάτων της AIESEC
Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ACT και Explore
Παλιότερες Ανακοινώσεις

Προσωπικές σελίδες Δ.Ε.Π.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια


Διεθνές Συνέδριο: "Πολυπλοκότητες στην Ένταξη"
3-5 Οκτωβρίου 2014
IV Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
"Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης"
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου
"Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας;"