Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1983 για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει: α) Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών και β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική εγγραφή εξαμήνου
Ηλεκτρονικό περιοδικό: "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"
Άνοιξη 2014, Θεσσαλονίκη
Αποτελέσματα κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2013-2014)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-14
Κατανομή Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013-14
Aνακοίνωση των προγραμμάτων της AIESEC
Παλιότερες Ανακοινώσεις

Προσωπικές σελίδες Δ.Ε.Π.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

IV Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
"Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης"
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου
"Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας;"