Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/1983 για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει: α) Προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών και β) Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Ηλεκτρονική εγγραφή χειμερινού εξαμήνου 2014-15

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών μεταφοράς θέσεων εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών

Ανακοινώσεις

Επαναλειτουργία του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής

Ψήφισμα του Π.Τ.Δ.Ε. για την αδόκητη απώλεια του Σωφρόνη Χατζησαββίδη

Έναρξη ηλεκτρονικής εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Ανακοίνωση ημέρας και ώρας ορκωμοσίας Νοεμβρίου 2014

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-15

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014-15

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Νέος Οδηγός Σπουδών 2014-2015

Συνοπτικές οδηγίες ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής

Κατάταξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2014-2015)

Διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Αίτηση

Χρόνος υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών

Ηλεκτρονικό περιοδικό: "Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση"
Φθινόπωρο 2014, Θεσσαλονίκη
Οδηγός επιβίωσης στο πανεπιστήμιο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης
Aνακοίνωση των προγραμμάτων της AIESEC

Προσωπικές σελίδες Δ.Ε.Π.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια


Εκδήλωση: Η πρόληψη σώζει ζωές: "Έλα… Άκουσε…. Πρόλαβε…"
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, στις 11:30
στην «Αίθουσα Λόγου και Τέχνης»
Διεθνές Συνέδριο: "Πολυπλοκότητες στην Ένταξη"
3-5 Οκτωβρίου 2014
IV Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
"Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές: Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης"
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου
"Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας;"