Πολύβιος Ανδρούτσος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ανδρούτσος Πολύβιος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Μουσική Παιδαγωγική

https://vconf.auth.gr/b/pol-cva-9ft

 2310 991240

 pand@eled.auth.gr

Ο Πολύβιος Ανδρούτσος είναι μουσικοπαιδαγωγός – ερευνητής. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., από όπου έλαβε και Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής.

Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά για τη μουσική εκπαίδευση, δύο βιβλία και επίσης είναι συ-συγγραφέας των διδακτικών πακέτων της Β’ και Γ’ γυμνασίου. Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διδάξει μουσική στην ειδική εκπαίδευση, σε σχολεία A/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και επί σειρά ετών μαθήματα Μουσικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Από το 2017 υπηρετεί ως μέλος Ε.Ε.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων, στρατηγικών και μοντέλων διδασκαλίας της μουσικής σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και περιβάλλοντα, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών της μουσικής, στην αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων στην εκπαιδευτική πράξη και στη Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης.

 • Ανδρούτσος, Π. (2012). Μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής: Παρουσίαση και κριτική θεώρηση των μεθόδων Orff και Dalcroze. Αθήνα: Edition Orpheus.
 • Ανδρούτσος, Π. (2008). Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Kokkidou, M., Dionyssiou, Z. Androutsos, P. (2014). Problems, visions and concerns of pre-service music and general education teachers in Greece resulting from their teaching practice in music. Music Education Research, 16(4), 485-504.
 • Androutsos P.  & Humphreys, T. J. (2010). Classroom Observation Ability Among Pre-service Music Educators in Greece. International Journal of Music Education: Research, 28(1), 5-16.
 • Forrest, D. & Androutsos, P. (2010). The place of traditional music in school curricula: A comparative study of Australia and Greece. Journal of Artistic and Creative Education, 4(1), 44-58.
 • Ανδρούτσος, Π. (2013) [β έκδοση]. Φιλοσοφικές τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική. Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.). Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής (σσ. 3-35). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. (in Greek)
 • Androutsos, P. (2012). Praxial philosophy and educational praxis. In: M. C. Moore P. (Ed.). Critical Essays in Music Education (pp. 3-11). London: Routledge.
 • Forrest D. & Androutsos, P. (2010). Traditional music in school curricula in Australia and Greece. In: L. C. R. Yip & J. S. (Eds.). Goble Proceedings of the 15th International Seminar of the Policy Commission on Culture, Education and Media, International Society for Music Education (ISME), Kaifeng, Henan, China, 27-30/7/2010. 15th International Seminar of the Policy Commission on Culture, Education and Media (pp. 8-15). Kaifeng, Henan, China: College of Arts, Henan University.
 • Androutsos, P. (2016). School of Rock! Building a music-theatrical performance with high school students. 32nd ISME World Conference. Glasgow, Scotland – UK
 • Androutsos, P. (2016). Future Early Childhood General Teachers’ Attitudes toward Music Teaching. 32nd ISME World Conference. Glasgow – Scotland, UK
 • Androutsos, P. (2012). Teaching effectiveness: implications for music teacher education. 30th ISME World Conference on Music Education. Thessaloniki – Greece
 • Androutsos, P. (2010). Building an interactive music-pedagogical performance for children: a creative tool for music teacher education. 29th ISME World Conference. Peking – China
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ