Λαμπρίνα Γιώτη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γιώτη Λαμπρίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Γραφείο 902

 2310 991231

 lgioti@eled.auth.gr

Η Λαμπρίνα Γιώτη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Είναι απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατ. Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο στο οποίο δίδαξε στο προπτυχιακό πρόγραμμα (407/80) και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Προηγουμένως, είχε εργαστεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει πολυετή υπηρεσία ως δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ έχει διδάξει σε δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», καθώς και του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εστιάζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη σχέση θεωρίας και πρακτικής στο εκπαιδευτικό έργο. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών και επιτροπών κρίσης συνεδρίων και περιοδικών.

Έχει πολυετή εμπειρία σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

 • Sivena, E. & Gioti, L. (2021). Reinforcing the symbolic capital. Appropriation of academic studies for professional and social upgrowth. The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, Common Ground Publications, (under review).
 • Toka, A. & Gioti, L. (2021). Evaluating University Pedagogy: Teacher and Student Perspectives. Journal of Contemporary Education Theory & Research, (accepted to be published on May).
 • Gioti, L. (2019). Social movements in the era of neoliberal crisis as sites for transformative adult learning and emancipation of everyday consciousness. International Journal of Educational Policies, 13(1), 33-49 (ISSN: 1307-3842).
 • Gioti, L. & Perdiki, E. (2019). Participation to Adult Non-Formal Leisure Education in Local Community Programs in the Economic Crisis. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), vol 5 (12), 48-54 (ISSN 2394-7926). IRAJ DOI Number – IJMAS-IRAJ-DOI-16769, http://ijmas.iraj.in/index.php.
 • Gioti, L. (2019). Theories of Action and Theories-in-use of Adult Educators. Motivation, Obstacles and Individual Differences in Teachers’ Training. International Journal of Learning and Teaching, 5(3), 233-239. Doi: 10.18178/ijlt.5.3.233-238.
 • Γιώτη Λ. (2019). Η Διαμόρφωση του Πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολιτικές, Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη (ISBN: 978-960-612-172-2).
 • Gioti, L. & Lebidaki, E. (2018). Language Literacy and Critical Literacy in Greek Second Chance Schools. The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, 35(3-4), 9-24, Common Ground Publications (ISSN: 2328-8318).
 • Γιώτη, Λ. (2017). Ρεύματα σκέψης που καθοδηγούν τις θεωρίες και τις πρακτικές των Σχολικών Συμβούλων ως εκπαιδευτών ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 39, 5-16.
 • Φλουρής, Γ., Γιώτη, Λ., Παρθένης, Χ. & Μηλίγκου, Ε. (Επιμ.). (2013). Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής οπτικής: Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» ως αφετηρία νέων θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων. Αθήνα: Ωκεανίδα (ISBN: 978-618-81101-0-6).
 • Γιώτη, Λ. & Φλουρής, Γ. (2013). Ένα μοντέλο δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης που θεμελιώνεται στο μετασχηματισμό του πλαισίου των παραδοχών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ρομά μαθητές. Στο Γ. Φλουρής, Λ. Γιώτη, Χ. Παρθένης & Ε. Μηλίγκου (Επιμ.). Δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής οπτικής: Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» ως αφετηρία νέων θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων (σσ. 42-61). Αθήνα: Ωκεανίδα (ISBN: 978-618-81101-0-6).
 • Γιώτη, Λ. & Φλουρής, Γ. (2012). Η επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών/‘ομότεχνων μεντόρων’ που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές Ρομά: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός πιλοτικού, πολυμεθοδολογικού μοντέλου. Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 2012, 71-92.
 • Gioti, L. (2010). Adult Education Philosophies Guiding Educational Theory and Practice: The Case of Greek Primary Education Teacher Counsellors. The International Journal of Learning, 17(2), 393-406.
 • Βασιλείου, Π., Γιώτη, Λ., Δούκα, Ε., Κοριλάκη, Π., Λώλης, Κ., Χριστοπούλου, Ε. (2007). Μελέτη του βαθμού εφαρμογής του θεσμού των Τάξεων Υποδοχής και των προβλημάτων λειτουργίας τους: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών. Αθήνα: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ (ISBN: 978-960-88239-2-1). (Επιμέλεια & επιστημονική ευθύνη έρευνας: Γ. Νικολάου και Λ. Γιώτη).
 • Αρνίδου Κ., Βουρτσάκη, Ε. Καραγεωργίου Ελένη, Κωνσταντίνου Κ., Παπαδόπουλος Δ., Τρώντσιου Ε., Τσιλικίδης Ε., Χατζηθεοδωρίδου Μ. (2006). Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ.) και οι Εκπαιδευτικοί. Αθήνα: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ (ISBN: 960-88239-1-9). (Υπεύθυνη έκδοσης και ύλης, συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας από πλευράς του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ & συγγραφή Προλόγου).
 • Γιώτη, Λ. (2005). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Ευέλικτη Ζώνη (ΕΖ): Μια Απόπειρα Διαλόγου. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 4, 15-38.
 • Γιώτη, Λ. & Λουκέρης, Δ. (2004). Επιστημολογική προσέγγιση της διδακτικής αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Βήμα των Φυσικών Επιστημών, 8-9, 5-9.
 • Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ), (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ (ISBN: 960-88239-0-0). (Επιμέλεια: Α. Δημητρακοπούλου και υπεύθυνη ύλης, συντονίστρια της ομάδας μελέτης Λ. Γιώτη).
 • Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ), (2003). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ. (Επιμέλεια κειμένων & επιστημονική ευθύνη μελέτης: Γ. Νικολάου και Λ. Γιώτη)
 • Γιώτη, Λ. (2003). Εκπαιδευτικοί και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Σχέση εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιστημονικό Βήμα, 2, 95-107.
 • Γιώτη, Λ. & Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2002). Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για την προοπτική της εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης: Περιεχόμενο σπουδών και ευρωπαϊκή ταυτότητα – Επαγγελματικό προφίλ του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 126, 91-102.
 • Πρόσκληση ως Ομιλήτρια στην αποφοίτηση του 2nd International Faculty Development Program με θέμα: PEDAGOGY OF TEACHING HISTORY που διοργανώθηκε από το KAASH Foundation’s Centre for Academic and Professional Development (CAPD) σε συνεργασία με το University of Ottawa, Canada και το Xavier’s Institute of Education, Mumbai India. To Webinar διεξάχθηκε 4.8-9.8.2020 [Τίτλος ομιλίας: Challenging the Habits of Mind and the Teaching Practices.]
 • Κατσίδου, Μ. & Γιώτη, Λ. (2019). Ο Αριθμητικός Γραμματισμός και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της μαθηματικοφοβίας των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Η περίπτωση του ΣΔΕ Γιαννιτσών και παραρτήματος Έδεσσας. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, Γραμματισμοί και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί (σσ. 187-204), Λευκωσία, 11-12.10.2019, ISBN:978-9963-0-9202-4, https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/synedria/literacy/2019/3rd_Lit_Con_Proceedings.pdf.
 • 2ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων & Οργάνωση Εκπαίδευσης, με θέμα «Εκπαίδευση-Πολιτισμός-Καινοτομία σε Σταυροδρόμι- H Πορεία προς τα Εμπρός». Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2019. [Τίτλος ανακοίνωσης: Αποτιμώντας την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Απόψεις διδασκόντων και φοιτητών.]
 • Gioti, L. & Sivena, E. (2019). Habitus and educational strategies of adult postgraduate students seeking to pursue their academic studies in higher social prestige faculties. In Proceedings of 133th International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences (ICEBHS). Kuala Lumpur (ISBN: 978-955-3605-36-8).
 • Perdiki, E. & Gioti, L. (2019). Participation to Adult Non-Formal Leisure Education in Local Community Programs in the Economic Crisis. In Proceedings of Science Fora International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences (ICEBHS) (pp. 1-7), Bali (ISBN: 978-93-87405-18-9).
 • Γιώτη, Λ. (2019). Οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων στην εποχή της κρίσης. Στα Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Κριτικής Εκπαίδευσης Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αθήνα 5-7 Απριλίου 2019 (υπό δημοσίευση).
 • Σιβένα, Ε. & Γιώτη, Λ. (2019). Οι κατατακτήριες σε σχολές υψηλού κύρους αποφοίτων ΤΕΙ ως στρατηγική αναπαραγωγής ή υπέρβασης της ταξικής τους ειμαρμένης. Στα Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Κριτικής Εκπαίδευσης Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αθήνα 5-7 Απριλίου 2019 (υπό δημοσίευση).
 • Γιώτη, Λ. (2018). Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων στο σύγχρονο φιλελεύθερο τοπίο. Στο Κατσιαμπούρα Γ., Λιάμπας Τ. & Παυλίδης Π. (Επιμ.) Η Κριτική Εκπαίδευση για το Σχολείο των Κοινωνικών Αναγκών, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Κριτικής Εκπαίδευσης, σσ. 161-178. ISBN: 978-960-243-719-3.
 • Γιώτη, Λ. (2017). Η μετασχηματίζουσα μάθηση των ενηλίκων και η χειραφέτηση της καθημερινής συνείδησης μέσα από τα κοινωνικά κινήματα στην εποχή της κρίσης. Στο Γούναρη, Π., Λιάμπας, Τ., Ντρενογιάννη, Ε. & Παυλίδης, Π. (Επιμ.). Κριτικοί Αναστοχασμοί για τον Νεοφιλελευθερισμό στην ΕκπαίδευσηRethinking Alternatives to Neoliberalism in Education, Τόμος ΙI, (σσ. 420-433). Αθήνα (ΙSBN: 978-960-243-712-4).
 • Γιώτη, Λ. & Γιαννακοπούλου, Ε. (2017). Ο μετασχηματιστικός διάλογος ως καλή πρακτική διερεύνησης των χαρακτηριστικών των πληθυσμών-στόχων της εκπαίδευσης ενηλίκων: Η περίπτωση των προσφύγων. Στο Καλές Πρακτικές: Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (σσ. 398-405). Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ISSN: 2585-3562).
 • Γιώτη, Λ. & Μπαντή, Ε. (2017). Οι εκπαιδευτικοί ως μαθητευόμενοι μάγοι: Η αξιοποίηση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Καλές Πρακτικές: Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα (σσ. 587-599). Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ISSN: 2585-3562).
 • Gioti, L. & Ftika, M. (2016). Action research as a dialogical context for critical reflection and continuous professional development. In Andritsakou, D. & Kostara, E. (Eds.). The role, nature and difficulties of dialogue in the transformative learning (pp. 359-370). Athens: ESHREA & Hellenic Adult Education Association.
 • Gioti, L. & Fourlas, D. (2014). The Impact of Educator’s Transformational Leadership in Second Chance Schools (SCS) to the Perspective Transformation of Dysfunctional Assumptions of Learners. In Andritsakou, D. & West, L. (Eds.). What’s the point of transformative learning (pp. 274-284). Athens: ESHREA & Hellenic Adult Education Association.
 • Γιώτη, Λ. & Φλουρής, Γ. (2014). Η απόπειρα κατασκευής μίας ‘γλώσσας δυνατότητας’ σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μεντόρων για την υποστήριξη μίας πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας μαθητών με ‘υποτελή’ κουλτούρα. In Proceedings of IV International Conference on Critical Education, (pp. 228-257). Thessaloniki (ISBN: 978-960-243-697-4).
 • Γιώτη, Λ. & Λυγούρα, Α. (2014). Αντιλήψεις, κίνητρα και εμπόδια στην επιμόρφωση των φιλολόγων στα πιλοτικά σχολεία. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», (σσ. 1066-1075). Αθήνα (ISBN: 978-960-99435-5-0).
 • Γιώτη, Λ. (2012). Το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης ως ποιοτικό διακύβευμα. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ.). Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, τ. Β΄, (σσ. 447-458). Αθήνα: έκδ. ΕΚΠΑ (ISBN: 978-960-466-113-8).
 • Γιώτη, Λ. (2010). Ο σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της δια βίου εκπαίδευσης: Οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων. Στο Κ.Δ. Μαλαφάντης, Μ. Ανδρεαδάκης, Δ. Καραγιώργος, Γ. Μανωλίτσης & Β. Οικονομίδης (Επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τ. Β΄, (σσ. 1649-1660). Αθήνα: Διάδραση (ISBN: 978-960-99909-5-0).
 • Γιώτη, Λ. (2010). Οι εκπαιδευτικές φιλοσοφίες που καθοδηγούν τη θεωρία και την πρακτική των Σχολικών Συμβούλων στην επιμόρφωση και συμβουλευτική των δασκάλων. Στο Γ. Παπαδάτος & Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, τ. Β΄, (σσ. 561-570). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης (ISBN: 978-960-299-935-6).
 • Μικρός, Γ., Γιώτη, Λ., Λουκέρης, Δ. (2003). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό: Αυτονομία ή πειθαναγκασμός;. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιμ.). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα, (σσ. 309-316). Αθήνα: Μεταίχμιο (ISBN: 960-375-636-9).
 •  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ