Φανή Σέρογλου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Σέρογλου Φανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών
Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών

 Γραφείο 901

 2310 991202

 seroglou@eled.auth.gr

Η Φανή Σέρογλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη διδακτική των φυσικών επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονική υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας ATLAS – A Teaching and Learning Approach for Science, διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης DiDes – Digital Analysis & Educational Design και εκλεγμένη πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Ομάδας για την Ιστορία, τη Φιλοσοφία και τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών IHPST Group – International History, Philosophy and Science Teaching Group.

Η έρευνα της Φανής Σέρογλου εστιάζεται:

α. Στην συμβολή της ιστορίας και της φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδακτική των φυσικών επιστημών (για την έρευνά της αυτή της έχει απονεμηθεί του Μετάλλιο Βόλτα το 1999 από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα)

β. Στην διδακτική των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη (έχει δημοσιεύσει δύο σχετικά βιβλία: Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση του Πολίτη το 2006 και Ανοίγοντας την Επιστήμη στην Κοινωνία το 2017)

γ. Στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών διαδικτυακών καναλιών στο YouTube, εκπαιδευτικών διαδικτυακών wiki και ψηφιακών αφηγήσεων για τις φυσικές επιστήμες (atlas movies channel, atlas mooc channel, atlaswiki)

Η Φανή Σέρογλου είναι επιστημονική υπεύθυνη σε μια σειρά από Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα (π.χ. The MAP Project, STeT – Teaching science using case studies from the history of science, HIPST – HIstory and Philosophy in Science Teaching, CASE – Creativity and Arts in Science Education).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ