Γιώργος Μαλανδράκης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μαλανδράκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 Γραφείο 512

 2310 991233

 gmalandrakis@eled.auth.gr

Γεννήθηκα στο νησί της Σάμου και ανατράφηκα στα Χανιά της Κρήτης. Αποφοίτησα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, κατέχω Μεταπτυχιακό (master) και Διδακτορικό στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Από το 1998 έως το 2006 υπηρέτησα ως δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από το 2007 ως το 2010 ως μέλος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το 2006 ξεκίνησα να διδάσκω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), όπου εκλέχτηκα Λέκτορας το 2009 και διορίστηκα επισήμως το 2011. Στο ίδιο Τμήμα υπηρέτησα μέχρι το 2018. Η σημερινή μου θέση είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι στον τομέα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΑ), της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (EE), των αντιλήψεων μαθητών σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την εκπαιδευτική χρήση των αποτυπωμάτων (οικολογικό, ενεργειακό, αποτύπωμα νερού). Ενδιαφέρομαι, επίσης, για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων και υλικών διδασκαλίας και μάθησης που στοχεύουν στην εννοιολογική ανάπτυξη των προπτυχιακών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών στα παραπάνω θέματα, παράλληλα με την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 • Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Gavrilakis, C. & Mogias, A. (2019). An education for sustainable development self-efficacy scale for primary pre-service teachers: construction and validation. Journal of Environmental Education, 50(1), 23-36. doi: 10.1080/00958964.2018.1492366. Διαθέσιμο εδώ
 • Panatsa, V-M. & Malandrakis, G. (2018). Student teachers’ perceptions about the social pillar of urban sustainability: attached importance and believed effectiveness of education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(5), 998-1018. Διαθέσιμο εδώ
 • Skamp, K., Boyes, E., Stanisstreet, M., Rodriguez, M., Malandrakis, G., Fortner, R., Kilinc, A., Taylor, N., Choker, K., Dua, S., Ambusaidi, A., Cheong, I., Kim, M. & Yoon, H. (2017). Renewable and nuclear energy: An international study of students’ beliefs about, and willingness to act, in relation to two energy production scenarios. Research in Science Education. doi: 10.1007/s11165-017-9622-6. Διαθέσιμο εδώ.
 • Stokas, D., Strezou, H., Malandrakis, G. & Papadopoulou, P. (2017). Greek primary school children’s representations of the urban environment as seen through their drawings. Environmental Education Research, 23(8), 1088-1114. doi: 10.1080/13504622.2016.1219316. Διαθέσιμο εδώ.
 • Liampa, V. Malandrakis, G., Papadopoulou, P. & Pnevmatikos, D. (2017). Development and Evaluation of a Three-Tier Diagnostic Test to Assess Undergraduate Primary Teachers’ Understanding of Ecological Footprint. Research in Science Education. doi: 10.1007/s11165-017-9643-1. Διαθέσιμο εδώ.
 • Malandrakis, G. (2018). Influencing Greek pre-service teachers’ efficacy beliefs and self-confidence to implement the new ‘Studies for the Environment’ curricula. Environmental Education Research, 24(4), 537-563 doi: 10.1080/13504622.2016.1272672. Διαθέσιμο εδώ.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M., Skamp, K., Rodriguez, M., Malandrakis, G., Fortner, R., Kilinc, A., Taylor, N., Chhokar, K., Dua, S., Ambusaidi, A. Cheong, I., Mijung, K., and Yoon, H-G (2014). An international study of the propensity of students to limit their use of private transport in light of their understanding of the causes of global warming. International Research in Geographical and Environmental Education, 23(2), 142-165. doi:10.1080/10382046.2014.891425
 • Malandrakis, G., Boyes, E. & Stanisstreet, M. (2011). Global warming: Greek students’ belief in the usefulness of pro-environmental actions and their intention to take action. International Journal of Environmental Studies, 68(6), 947-963. doi: 10.1080/00207233.2011.590720
 • Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G. & Kariotoglou, P. (2015). A Teaching Learning Sequence for introducing inquiry aspects and density as materials’ property, in floating / sinking phenomena: the process of the sequence refinement. In: D. Psillos & P. Kariotoglou (Ed.). Iterative design of teaching-learning sequences: introducing the science of materials in european schools. Springer. ISBN 978-94-007-7807-8 (Hardcover). (http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/book/978-94-007-7807-8)
 • Palaigeorgiou, G., Malandrakis, G. & Tsolopani, C. (2017). Learning with Drones: Flying Windows for Classroom Virtual Field Trips (pp. 338–342). In: Proceedings of IEEE 17th International Conference on Advanced Learning Technologies. July, Timisoara, Romania. Διαθέσιμο εδώ. Best Paper Award (βλ. εδώ)
 • Malandrakis, G., Panaras, G. & Papadopoulou, P. (2017). Assessing the Sustainability of the University of Western Macedonia. Procedia Environmental Sciences, 38, 890–897. Διαθέσιμο εδώ.
 • Kariotoglou, P., Avgitidou, S., Dimitriadou, C., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D. & Spyrtou, A. (2016). A science teacher’s professional development project focusing on teaching design. In: J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & K. Hahl (Ed.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 14 (co-ed. [A. Berry and Digna Couso]), (pp. 2360 – 2369). Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6. Διαθέσιμο εδώ.
 • Spyrtou, A., Papadopoulou, P., Malandrakis, G. & Pierrakos, E. (2015). “The Journey of Electrical Energy”: an educational animation film for promoting scientific literacy in primary and secondary school. In: S. Dormido & L. de la Tore (Ed.). Proceedings of the 18th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL) (pp.113-117). Madrid, Spain, 11-13 September. ISBN 2-914771-90-8, Volume 37E.
 • Παπαδοπούλου, Α. & Μαλανδράκης, Γ. (2019). Αντιλήψεις μαθητών/τριών δημοτικού σχετικά με τη σημασία της κατανάλωσης τροφών που βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας. Εργασία αποδεκτή για παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 19-21 Απριλίου, 2019.
 • Μακρής, Α. & Μαλανδράκης, Γ. (2019). Η κοινωνία που οραματιζόμαστε και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Διερεύνηση της εξέλιξης των απόψεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μετά από τη συμμετοχή σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια. Εργασία αποδεκτή για παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 19-21 Απριλίου, 2019.
 • Κωνσταντινίδου, Ε. & Μαλανδράκης, Γ. (2019). Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας (ΔΜΑ) για τη διδασκαλία του ενεργειακού αποτυπώματος σε μαθητές δημοτικού. Εργασία αποδεκτή για παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 19-21 Απριλίου, 2019.
 • Δάλαρου, Β. & Μαλανδράκης, Γ. (2019). Η κατανόηση της έννοιας του ενεργειακού αποτυπώματος από μαθητές δημοτικού. Εργασία αποδεκτή για παρουσίαση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, 19-21 Απριλίου, 2019.
 • Τσολοπάνη, Χ., Παλαιγεωργίου, Γ. & Μαλανδράκης, Γ. (2017). Εικονικές Επισκέψεις πεδίου με Drones: ανοίγοντας τον ορίζοντα της τάξης. Εισήγηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 13-15 Οκτωβρίου, 2017.
 • Αντωνιάδου, Ε. & Μαλανδράκης, Γ., (2017). Εκπαιδεύοντας μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στο διδακτικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης, σελ. 562-569. ISBN 978-960-86978-3-6. Διαθέσιμο εδώ.
 • Καπίας, Ε. & Μαλανδράκης, Γ. & Τσακιρίδου, Ε. (2017). Απόψεις πολιτών για την περιβαλλοντική αστική βιωσιμότητα. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης, σελ. 155-161. ISBN 978-960-86978-3-6. Διαθέσιμο εδώ.
 • Βασιλούδη, Κ. & Μαλανδράκης, Γ. (Υπό έκδοση). Εκπαίδευση προπτυχιακών εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Πρακτικά 2ης Ημερίδας για την Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό Σχολείο. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Φλώρινα, 4 Δεκεμβρίου.
 • Παύλου, Α., Μαλανδράκης, Γ. & Πνευματικός, Δ. (2015). Αξιολόγηση, μέσω εικόνων, των αξιών και της λανθάνουσας γνώσης φοιτητριών/τών για το οικολογικό αποτύπωμα. Στο: Δ. Ψύλλος, Α. Μολοχίδης Μ. & Καλλέρη (2015). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 645-653. ISBN 978-960-243-702-5. Διαθέσιμο εδώ.
 • Total reviews for Journals (mainly to Environmental education Research and Journal or Research in Science Research)
 • Total reviews for Conferences (ESERA, ΕΝΕΦΕΤ, Across Borders)

Φεβρουάριος 2014 – Οκτώβριος 2015

Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο «Science Teacher Education: Investigation of how teachers should broaden their views and practices, by developing research-based teaching design and reflection”

Κωδικός έργου: 4222

Υπεύθυνος Έργου: Καριώτογλου Πέτρος

Έργο: Κύριος Ερευνητής

Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ

Δημοσιεύσεις: Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευτεί 36 εργασίες σε συνέδρια και περιοδικά (βλ. εδώ)

 

Σεπτέμβριος 2007 – Ιούνιος 2009

Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό τον καθηγητή κ. Καριώτογλου Πέτρο, στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «Materials Science: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties. SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942)»

Υπεύθυνος Έργου: Καριώτογλου Πέτρος

Έργο: Κύριος Ερευνητής

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ