Γιάννης Παπαδόπουλος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Τα Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους

 Γραφείο 509

 2310 995092

 ypapadop@eled.auth.gr

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Πήρε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διδακτορικό του δίπλωμα στη Διδακτική των Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. To θέμα της διδακτορικής διατριβής ήταν «Τεχνικές Επίλυσης Προβλήματος με τη συμβολή της τεχνολογίας για την ενίσχυση της έννοιας του εμβαδού».

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην περιοχή της (ατομικής και συνεργατικής) Επίλυσης και Δημιουργίας προβλήματος, στο ρόλο των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών, όπως επίσης και στο πώς η ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση στα Μαθηματικά.

  • Μαμωνά-Downs, Γ. & Παπαδόπουλος, Ι. (2017). Επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
  • Papadopoulos, Ι. (in press). Using mobile puzzles to exhibit certain algebraic habits of mind and demonstrate symbol-sense in primary school students. The Journal of Mathematical Behavior.
  • Papadopoulos, Ι. & Patsiala, Ν. (in press). When the “Tug-of-War” Game Facilitates the Development of Algebraic Thinking. International Journal of Science and Mathematics Education.
  • Papadopoulos, I. & Gunnarsson, R. (2018). The use of ‘mental’ brackets when calculating arithmetic expressions. In: E. Bergqvist M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter (Eds.). Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 451-458). Umeå, Sweden: PME
  • Papadopoulos, I., Diamantidis, D. & Kynigos, C. (2016). Meaning around angle with digital media designed to support creative mathematical thinking. In: C. Csikos, A. Rausch & J. Szitanyi (Eds.). Proceedings 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (Vol 4, pp. 35-42). Szeged, Hungary: PME.
  • Papadopoulos, Ι. (2014). How Archimedes helped students to unravel the mystery of the magical number pi. Science & Education, 23(1), 61-77.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ